Bærekraft

Helt i fra starten av arbeidet med Landsstevnet Kysten 2022 på Bragdøya så har de ulike arbeidsgruppene hatt fokus på bærekraftige løsninger.

Vi har ikke begrenset oss til Forbundet Kystens åtte fokusmål, men i mindre eller større grad brukt hele spekteret – alle FNs 17 bærekraftsmål.

Forbundet Kystens bærekraftstrategi arbeider for å ivareta vår immaterielle og materielle kulturarv. Vi ønsker å gjennomføre et landsstevne som bidrar til å nå FNS bærekraftsmål. Dette gjør vi gjennom handling, bevisstgjøring og læring.

På landsstevnet vil du kunne få mer informasjon om bærekraftsmålene og arbeidet til både forbundet Kysten, Bragdøya kystlag og Søgne kystlag. Dette gjennom ulike aktiviteter, konkurranser og informasjonsposter.

Forbundet Kystens bærekraftstrategi 2021-2031

Forbundet Kysten har utarbeidet en bærekraftstrategi der de tar for seg åtte av FNs bærekraftmål. Vi i Bragdøya og Søgne kystlag ønsker å bidra med at målene kan bli nådd. Vårt bidrag under landsstevnet er ulike aktiviteter hvor vi utfordrer deltakerne til å stoppe opp og tenke litt ekstra omkring emnet. Dere vil møte symbolene for de ulike bærekraftmålene rundt omkring på Bragdøya.

Les mer om Forbundet Kystens bærekraftstrategi

FNs bærekraftsmål