Mat på landsstevnet

Mat på landsstevnet

På Bragdøya har det vært drevet landbruk siden 1600 tallet i større og mindre grad.

I dag består landbruksvirksomheten av at Kystlaget har en egen gruppe som heter Villsaulaget.

Her er det i vinterhalvåret drøyt 30 norsk utegangarsau, også kalt villsau på øya. I sommerhalvåret blir dette til over 70 villsauer med værer, søyer og lam.

Dyrene er med å sørge for at kulturlandskapet på øya blir holdt i hevd.

Saltebua på Bragdøya var i sin tid brukt for å ta i mot makrell.

En del makrell ble saltet, derav navnet på bygget. Noe ble lagt på is og både saltet og fersk fisk ble i stor grad eksportert, der saltet makrell i stor grad gikk til Amerika og fersk makrell til Europa.

Med dette historiske bakteppe om råvarer fra øya vil dette også være med å sette sitt preg på menyene og maten vi ønsker å servere under landsstevnet.

Meny vil inneholde både makrell i ulike former og villsau vil og være på menyen.

LOKALT: Brandade av røkt makrell. Lokalfisket makrell vil bli servet under landsstevnet på Bragdøya. FOTO: Øyvind Nese.