Kontakt

Forbundet KYSTENs landsstevne 2022 arrangeres av Bragdøya kystlag og Søgne kystlag.

Landsstevnet planlegges av en egen stevnekomite:

Stevneleder: Ole Stian Øslebye m. 90 82 09 75

Økonomi/Sponsorer: Tore Berntsen m. 91 55 28 60

Havn og anlegg: Jonny Hansen, jonny@hcm.no

Sikkerhet og beredskap: Martin Hauge m. 90 05 06 47

Innhold og underholdning: Ida-Marie Hellenes m. 90 66 64 54

Barn og unge: Thor Borø

SoMe: Åse Mariadatter