Kontakt

Forbundet KYSTENs landsstevne 2022 arrangeres av Bragdøya kystlag og Søgne kystlag.

Landsstevnet planlegges av en egen stevnekomite:

Stevneleder: Ole Stian Øslebye m. 90 82 09 75 stevneleder@bragdoya2022.no

Økonomi/Sponsorer: Tore Berntsen m. 91 55 28 60 sponsor@bragdoya2022.no

Havn og anlegg: Jonny Hansen, epost:  jonny@hcm.no

Sikkerhet og beredskap: Martin Hauge m. 90050647  havn@bragdoya2022.no

Innhold og underholdning: Ida-Marie Hellenes m. 90 66 64 54 program@bragdoya2022.no

Barn og unge: Thor Borø, barn@bragdoya2022.no

SoMe: Åse Mariadatter, mariadatter@gmail.com