Utstillere

Utstillere

Som en del av programmet inviteres lag, organisasjoner og enkeltpersoner til landsstevnet. De profilerer seg og sitt arbeid gjennom stand i småbåtbua, på kaiområdet og i den store nye låven vår inne på øya.

Tune Viking

Carl Henrik Lampe

Kari Bulien

Kari Bulien

Galleri 3

Anne Marit Julia Stray

Gabriel Scott Selskabet

Anders Bjørnholmen

Kirsti Hem

Kirsti Hem

Signe Maria Nilsen

Signe Maria Nilsen

Bøkkerbua

Rolf Terje Klungland