Foredrag, kåseri og miniseminar mm

Kåseri av Annemor Sundbø – torsdag under åpningen

Annemor Sundbø er utdannet ved Kristiansand husflidskole, Statens lærerhøgskole i forming i Oslo og ved Bergen Kunst- og håndverksskole.

Hun har utgitt flere bøker om mønstre og stikking og har hatt utstillinger i en rekke land i tillegg til å holde kurs og foredrag om spinning og toving.

Annemor Sundbø driver i dag vev- og strikkestoga Ose ullvare i Setesdal.

Hva skjer i havet? Tore Johannesen, forsker – fredag på låven kl. 1200

Det globale klima er i ending på grunn av våre utslipp av klimagasser. For å vurdere konsekvenser for livet i havet, er vi avhengig av kunnskap om hvordan økosystemene fungerer og responderer på endringer i miljøforholdene. På grunn av det store antall organismer som finnes i marine økosystemer, er dette en svært vanskelig oppgave. Vi kan imidlertid lære av tidligere miljøendringer og bruke dette som grunnlag for å vurdere hva som vil skje framover i tid. Ved Forskningsstasjonen i Flødevigen har vi trolig de lengste og mest systematiske målingene av fiskeforekomst i hele verden (siden 1919). Disse målingene viser overraskende og bekymringsfulle endringer som følge av endringer i miljøet, spesielt knyttet til økte tilførsler av næringsstoffer, men i den seinere tid også økning i temperaturen. 

Foredraget vil beskrive historisk utvikling i fiskeforekomstene på Sørlandskysten, med vekt på hvordan marine økosystemer fungerer og hvordan framtida i havet kan komme til å se ut. 

Søppelhavet v/Søgne dykkerklubb – fredag på låven kl. 1300

Les mer om dykkerklubben som fikk Kristiansand kommunes miljøpris 2022

En tur med guide og foredrag i Taulows hus – fredag kl. 1300

Helge Quidding tar oss tilbake til 1700-tallet, og presenterer bokprosjektet om hundreåret, og foredrag om Thaulows hus.

Boklansering

Under landsstevnet gis det ut en bok om livet i Kristiansand på 1700-tallet, altså på Henrik Arnold Thaulows tid. Kystlagets Helge Quidding har vært med på å skrive boken hvor vår eget Thaulows hus er godt omtalt.

Agders båttyper v/John A. Andersen – fredag på låven kl. 1400

Ankerfeste, havn og historie, Arne Otto Iversen – fredag på småbåtloftet kl. 1500.

Arne Otto Iversen (f. 1958) er bosatt i Blindleia i Lillesand – midt i den sørlandske skjærgård. Som frilans båtjournalist har han i mange år vært på jakt etter levende kystkultur og de beste plassene å kaste dreggen. I boka presenteres naturhavner av ypperste klasse på stekket mellom Hidra og Risør – kanskje det beste sted i verden å tilbringe late dager om bord på farkost med kjøl.
Den innbydende kysten er Sørlandskysten er vakker, men seilasen mellom holmer og skjær kan også være utfordrende. I denne labyrinten av en øygard har det opp gjennom årene skjedd fatale hendelser og tragiske forlis, og det er disse dramatiske historiene som vekkes til live i de fascinerende beretningene i boka Ankerfeste – havner og historier fra Sørlandet.

Ekspedisjon og bruk av færing, Bjarte Vestøl – fredag på Småbåtloftet kl. 1600

Bjarte Vestøl deler erfaringer med tradisjonsbåt på langtur og ekspedisjon. Om møtene med hav, folk, fugl og dyr. Båten bygger på minst 2000 år gamle tradisjoner og selve handtverket er relativt lite forandret fra da og frem til i dag. Formen er tilpasset last, stabilitet og fart i et av verdens mest værharde strøk, Norskekysten.

Unesco – Nordisk klinkbåttradisjon – lørdag på låven kl. 1000

Foto: Dennis Holm

En båt – hva er det?

Fædrelandsvennen har gjort en flott intervju med en av deltakerne og vi deler gledelig intervjuet med dere i forkant av samtalen:

Kunstutstilling

Utstilling med kunstnere fra Fellesverkstedet Myren Grafikk. Her er et lite utvalg.

Tur i Blåløypa

Bragdøya er oppmerket med en egen blå-løype, som joggere eller vandrere kan ta rundt øya. Helge Quidding tar oss med.